Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Έναρξη του ΙΕ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου 22.9.2014


Ξεκίνησαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου οἱ ἐργασίες τοῦ ΙΕ’ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τό ὁποῖο διοργανώνει ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱερά Μητρόπολη Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρέα, μέ τή συμμετοχή 108 ἐκπροσώπων ἀπό 63 Ἱερές Μητροπόλεις. Γενικό θέμα τοῦ Συμποσίου, τό ὁποῖο ἔχει θέσει ὑπό τήν αἰγίδα του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνών καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, είναι:


«ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΟΥ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΥ»

Μετά τήν προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-λίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ, Προέδρου τῆς 'Οργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς καί τόν χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου ἔλαβε χώρα ἡ πρώτη Συνεδρία μέ προεδρεύοντα τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νέας Σμύρνης κ. Συμεών. 

Ἡ πρώτη εἰσήγηση εἶχε ως θέμα : «Οἱ καιροί τῆς προσευχῆς στήν Ἁγία Γραφή».

 Ὁ εἰσηγητής Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἰωάννης Σκιαδαρέσης, Ἀναπληρωτής Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος παρουσίασε πτυχές τοῦ θέματoς, τόνισε μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς: «Ἡ προσευχή, ὡς ἔκφραση πίστεως καί πλήρωμα ἀγαλλίασης, ἀποτελεῖ τὴν κεντρικότερη Βιβλική διδαχή. (Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἡ προσευχή εἶναι ἀντικείμενο ἀνάλυσης καί στοχασμοῦ).
Βιβλική εἶναι ἐπίσης ἡ διδαχή γιά τόν τρόπο, τόν τόπο καί «τούς καιρούς τῆς προσευχῆς», πού μᾶς ἐνδιαφέρουν ἐδῶ. Ἡ διδαχὴ αὐτὴ γίνεται ὄχι μὲσα ἀπὸ θεωρητικὲς προσεγγίσεις ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὴν προβολὴ ἑνὸς τρόπου ζωῆς τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἀναπνέει, ἔτσι καὶ θρησκεύει καὶ τοῦ ὁποίου ἡ κάθε στιγμὴ τοῦ χρόνου του καὶ ὅλο το εὖρος τῆς ζωῆς του ἀποτελεῖ προσπάθεια συνάντησής του μὲ τὸν Θεό καὶ ἔνταξης του στὴν ἀγάπη του. 

Ὅλοι «οἱ καιροί» τῆς Χριστιανικῆς λατρείας καὶ προσευχῆς, «οἱ καιροί» δηλαδὴ ποὺ ἡ Κ.Διαθήκη γνωρίζει καὶ προβάλλει, βυθίζονται, ἄλλες περισσότερο καὶ ἄλλες λιγότερο, χωρὶς ὑπερβολή, στὴν Π.Διαθήκη. 

Ἡ Κ. Διαθήκη, «στοὺς καιροὺς τῆς λατρείας καὶ προσευχῆς» τῆς Π.Διαθήκης, ξεχώρισε τὴν προσοχὴ της περισσότερο «στὸν καιρό» τῆς θείας Εὐχαριστίας. 

Στὴν θεία Εὐχαριστία ἐξασφαλίζουμε ἐγγύτητα ἢ μᾶλλον σταθερὴ ἕνωση μὲ τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Πνεῦμα».
Ο δεύτερος εἰσηγητής Ἐλλογιμώτατος κ. Γεώργιος Φίλιας, Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀνέπτυξε τό θέμα : «Οἱ Ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου κατά τούς τέσσερεις πρώτους αἰῶνες». Ὁ ὁμιλητής ἀνέφερε ὅτι: «Ἡ παράδοση ὡρῶν καὶ καιρῶν προσευχῆς (δηλαδὴ ἡ παράδοση τῆς νυχθημέρου ἀκολουθίας) μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ μὲ βεβαιότητα ὡς μία κοινὴ παράδοση σύνολης τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας.

Οἱ μαρτυρίες τῶν τεσσάρων πρώτων αἰώνων περὶ τῶν καιρῶν τῆς προσευχῆς, δηλαδὴ περὶ τῆς λειτουργικῆς προσευχῆς σὲ ὁρισμένες ὧρες, μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ μία ἐξέλιξη τοῦ λειτουργικοῦ κύκλου τοῦ νυχθημέρου. 

Οἱ μαρτυρίες τῶν τεσσάρων πρώτων αἰώνων ἀποκαλύπτουν ὅτι ὑπῆρξε σταδιακὴ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν νυχθήμερων προσευχῶν (ἀπὸ τρεῖς σὲ ἑπτά), ἐνῶ ἰσχύει ὅτι ὑπῆρξε λειτουργικὴ παράδοση τῆς κατ᾽ ἰδίαν προσευχῆς, ἡ ὁποία (παράδοση) κυριαρχοῦσε κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν διωγμῶν, μετὰ τὸ τέλος τῶν ὁποίων κατέστη ἡ συλλογικὴ λειτουργικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας, κυρίως μὲ τὴν ἐπίδραση τῆς λειτουργικῆς πράξεως τῶν πρώτων μοναστικῶν κοινοβίων. 

Ἔτσι, ἐπιβεβαιώνεται τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀτομικὴ προσευχὴ ἐξελίχθηκε σὲ δημόσια λατρεία, κυρίως μὲ βάση τοὺς πυλῶνες τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου, τῶν δύο δηλαδὴ ἀρχαιοτέρων ἀκολουθιῶν τοῦ νυχθημέρου».

Ἡ τρίτη εἰσήγηση είχε ὡς θέμα: «Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ: Ἱστορία καί Θεολογία».

 Ὁ Εἰσηγητής, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δέν κατέστη δυνατόν νά παρευρίσκεται στίς ἐργασίες τοῦ Συμποσίου λόγῳ ἀσθενείας
Ἡ πρώτη συνεδριακή ἡμέρα ἔκλεισε μέ γόνιμη συζήτηση στά ἀναπτυχθέντα θέματα. Στή συνέχεια παρατέθηκε ἀπό τήν φιλοξενοῦσα Ἱερά Μητρόπολη Καισαριανῆς δεῖπνο πρός τιμήν τῶν Εἰσηγητῶν καί Συνέδρων, καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων ἀναχώρησαν γιά τούς τόπους διαμονῆς των.

Οἱ ἐργασίες τῆς πρώτης ἠμέρας καλύφθηκαν ζωντανά ἀπό τό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἀπό τό Διαδικτυακό κανάλι intv.gr.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Feedzilla: Europe News

BBC News - Politics

Harvard Magazine email Archive Feed

ΤΥΠΟΣ

« »

EMSC - Last 50 earthquakes worldwide